Är du intresserad av att bli medlem i Rapidoklubben, Rapido Club of Sweden? Du hittar information på vår hemsida rapidoclubofsweden.se